ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
กลับไปยังหน้าฟอรั่ม ตอบกระทู้ โพส

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

Pq1IInS0.jpg
2010-7-16 12:58


บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 10,321.885 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 21 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอละหานทราย อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิ่งอำเภอบ้านด่าน กิ่งอำเภอแคนดง อำเภอชำนิ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอโนนดินแดง อำเภอที่อยู่ติดชายแดนได้แก่ อำเภอบ้านกรวด และอำเภอละหานทราย
บุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า “เครื่องถ้วยเขมร” ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ี้   
การเดินทาง  
ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงหมายเลข 218 รวมระยะทาง 410 กิโลเมตร หรือจากนครราชสีมา ตามทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านอำเภอจักราช-ห้วยแกลง-ลำปลายมาศ รวมระยะทาง 384 กิโลเมตร รถประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66
ทางรถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-สุรินทร์ และนครราชสีมา-อุบลราชธานี ทั้งที่เป็นขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผ่านสถานีบุรีรัมย์ทุกขบวน โดยเฉพาะรถดีเซลรางปรับอากาศจะใช้เวลาน้อยกว่ารถยนต์มาก รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ 223-7010, 223-7020
ทางเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไปจังหวัดบุรีรัมย์โดยตรง สัปดาห์ละ 3 เที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 280-0060, 628-2000 นอกจากนั้น ยังมีรถโดยสารจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ยโสธร มุกดาหาร อุบล สุรินทร์ สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง พัทยา ลำปาง เชียงใหม่ และไปอำเภอต่างๆ ทุกอำเภอ สำหรับการเดินทางภายในตัวเมืองนั้น มีรถสามล้อรับจ้างอยู่ทั่วไป   
อาณาเขต  
ทิศเหนือ          ติดต่อ  จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
ทิศใต้             ติดต่อ  จังหวัดปราจีนบุรีและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก     ติดต่อ  จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก      ติดต่อ  จังหวัดนครราชสีมา

007.jpg
2010-7-16 12:58


ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ   
อำเภอห้วยราช              
15 กิโลเมตร
อำเภอกระสัง  31 กิโลเมตร
อำเภอลำปลายมาศ 32 กิโลเมตร
อำเภอคูเมือง 33 กิโลเมตร
อำเภอสตึก  40 กิโลเมตร
อำเภอพลับพลาชัย  40 กิโลเมตร
อำเภอนางรอง  54 กิโลเมตร
อำเภอหนองหงส์  54 กิโลเมตร
อำเภอประโคนชัย   44 กิโลเมตร
อำเภอพุทไธสง  64 กิโลเมตร
อำเภอโนนสุวรรณ  65 กิโลเมตร
อำเภอบ้านกรวด  66 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  70 กิโลเมตร
อำเภอนาโพธิ์  76 กิโลเมตร
อำเภอปะคำ  78 กิโลเมตร
อำเภอหนองกี่  83 กิโลเมตร
อำเภอละหานทราย  99 กิโลเมตร
กิ่่งอำเภอบ้านด่าน  14 กิโลเมตร
อำเภอชำนิ  70 กิโลเมตร
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  85 กิโลเมตร
อำเภอโนนดินแดง  92 กิโลเมตร


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล044)
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 611-449
ประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ 611-957
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 611-221
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 จังหวัดนครราชสีมา 213-666-7
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 611-992
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 611-234
สถานีรถไฟบุรีรัมย์ 611-202
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 611-595, 612-534, 613-412
ไปรษณีย์จังหวัด 611-142
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 631-746
รพ.บุรีรัมย์ 612-081
รพ.ลำปลายมาศ 661-242
รพ.พุทไธสง 689-130
รพ.นางรอง 631-368
รพ.บ้านกรวด 679-088
รพ.สตึก 681-280-1
รพ.กระสัง 691-033
รพ.ระหานทราย 649-029
รพ.หนองกี่ 641-195-6
รพ.ปะคำ 646-094
รพ.ประโคนชัย 671-356
รพ.คูเมือง 699-030
สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง   ปราสาทหินเมืองต่ำ   พระสุภัทรบพิตร   ปรางค์กู่สวนแตง วนอุทยานเขากระโดง  เขาอังคาร
งานประจำปี  
งานมหกรรมว่าวอีสาน(อำเภอห้วยราช)  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง(อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)  งานแข่งเรือยาว(อำเภอสตึก) งานประจำปีและงานกาชาด
ของขวัญของฝาก /ของที่ระลึก
ผ้าฝ้ายพุทไธสง ปลาจ่อมประโคนชัย มะพร้าวเผา ขาหมูนางรอง กุนเชียง ไก่ย่างลำปลายมาศ
ผ้าไหมนาโพธิ์ น้ำผึ้งหวาน หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง  กุ้งสตึก
คำขวัญประจำจังหวัด  
เมืองปราสาทหิน   ถิ่นภูเขาไฟ   ผ้าไหมสวย   รวยวัฒนธรรม
กลับไปยังหน้าฟอรั่ม