ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
กลับไปยังหน้าฟอรั่ม ตอบกระทู้ โพส

สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว

แบบทดสอบนี้ เป็นผลการวิจัย ของนักจิตวิทยาในอเมริกา ซึ่งคุยว่า
> ทำวิจัยมามากว่า 50 ปี ต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่ รุ่นแม่ จนมาถึงรุ่นลูก
> ทั้งแม่และลูก ก็เป็น ด๊อกเตอร์ทางจิตวิทยาทั้งคู่เลย
>
>
>
> บริษัทฯใหญ่ๆใน อเมริกา จะให้พนักงานทำกานทั้งน้าน ใครที่มีลูกน้อง
> จะได้ประโยชน์ ถ้ารู้ว่าลูกน้องเป็นคนอย่างไร จะได้ใช้ให้ได้ถูกกับงานนิ
>
>
>
> อันนี้ มีคนทำมาให้ กระชับดีมาก เลยส่งมาให้เล่นกาน นิ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ________________________________
>
>
>
>
>
>
>
>
> ________________________________
>
>
>
>
>
>
>
> อ่านให้ เข้าใจก่อนเลือก คำตอบ แม่น 100%
>
> วิธีการ: เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้า ข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน
>
>
>
>
>
> สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> แบทดสอบทายนิสัยกัน
> แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น
> เลือก ข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ
>
> 1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่าง ไร ?
> (I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือ ความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
> (E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด ,
> มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่
>
> 2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้อง พิจารณา คุณจะพิจารณา ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?
> (S) ดูถึงราย ละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง
> (N) ดูถึงภาพรวม หรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า ,
> ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะ เกิดขึ้น
>
> 3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับ ปัญหา ? ( โดยสัญชาตญาณของคุณ)
> (T) ใช้เหตุผลใน การตัดสินใจ , ใช้หลักตรรก วิทยาความถูกต้อง ,
> คิดถึงผลที่จะตามมาจาก การตัดสินใจ
> (F) ใช้ความรู้สึก ในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ ,
> คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน
>
> 4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิต อย่างไร ?
> (J) ชอบวางแผนในการ ใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา
> วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา
> (P) ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อ
> สถานการณ์ , รับฟังความคิด ผู้อื่น
>
> เฉลยอยู่ด้านล่าง
>
>
>
>
>
UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.jpg
2010-8-27 11:26

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *************
> คำเฉลย :
>
> ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ? ' ผู้สำเร็จ '
> - มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
> - ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้
> - ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
> - อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์ และเป็นที่พึ่งได้
> - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
>
> ISTP ?-> ?The Mechanic ?' ช่าง เครื่อง '
> - เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
> - ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง
> - มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
> - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไร ให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี
>
> ISFJ ?-> ?The Nurturer ?' ผู้ ดูแล '
> - เงียบ , ใจดี , มีสติ
> - มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
> - คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง
> - เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
> - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง
>
> ISFP ?-> ?The Artist ?' ศิลปิน '
> - เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว
> - ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
> - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร
> - รักขอบสวยของงาม
> - เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
> - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
>
> INFJ ?-> ?The Protector ?' ผ ู้ป้องกัน '
> - ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
> - เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
> - เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว
> - เ ข้าใจยาก , มี ความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของ
> ผู้อื่น
> - ไม่ชอบการโต้แย้ง
>
> INFP ?-> ?The Idealist ?' นัก อุดมการณ์ '
> - เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
> - ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
> - ไม่ชอบการโต้แย้ง
> - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
> - มีความคิดสร้างสรรค์
>
> INTJ ?-> ?The Scientist ?' นัก วิทยาศาสตร์ '
> - ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
> - เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล
> - ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป
> - ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ
> - บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
>
> INTP ?-> ?The Thinker ?' นักคิด '
> - ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล
> และมีความสามารถสูง
> - ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ
> - ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
> - เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
> - ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
>
> ESTP ?-> ?The Doer ?' ผู้กระทำ '
> - เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้ อื่นเก่ง
> - ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
> - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
> - รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
> - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
> - เบื่อง่าย
>
> ESTJ ?-> ?The Guardian ?' ผู้ พิทักษ์ '
> - มีระเบียบ , ซื่อ ??? รง , ตรงไปตรงมา
> - มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
> - ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข
> - บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
>
> ESFP ?-> ?The Performer ?' ผู้ แสดง '
> - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษย สัมพันธ์ดี , รักสนุก
> และทำงานเป็นทีมได้ดี
> - มองโลกในแง่ ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
> - ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
> - รักสวยรักงาม
>
> ESFJ ?-> ?The Caregiver ?' นั กใส่ใจ '
> - มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
> - เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้
> - ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
> - รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
> - อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น
>
> ENFP ?-> ?The Inspirer ?' ผู้มี แรงบันดาลใจ ' < BR>- มีความคิดสร้าง
> สรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
> - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
> - มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
> - เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ
>
> ENFJ ?-> ?The Giver ?' ผู้ให้ '
> - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความ รู้สึกของผู้อื่นเสมอ
> - ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่น ตลอดเวลา
> - มีความสามารถที่จะทำในสิ่ง ที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
> - มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ
>
> ENTP ?-> ?The Visionary ?' ผู้มี วิสัยทัศน์ '
> < FONT size=2>- มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง
> - ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
> - ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว
> - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้ งานสำเร็จ
> - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับ คนรอบข้าง
>
> ENTJ ? -> ?The Executive ?' ผู้บริหาร '
> - เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
> - เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทน
> กับคนทำงานไม่เก่ง
> - แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
> - เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม
น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง
กลับไปยังหน้าฟอรั่ม